Siu-Lim-Tao 

Siu Lim Tao birinci form

Kiçik Fikir

Vin Çun döyüş sənətində ilk öyrənilən Siu Lim Tao – “açıq əl” hərəkətlərinin kompleks formasıdır. Mənası “Kiçik ideyanın yumruğu” ifadəsini verir. Bu formada düzgün dayanmağa, dirsəyin düzgün vəziyyətinə, nəfəs vermə və nəfəs alma qaydalarının düzgünlüyünə, əl hərəkətlərinin düzgün yerinə yetirilməsinə diqqət yetirilir. Həm də bu forma ilə meditasiya etmək mümkündür. “Siu Lim Tao” – Vinq Çunun açarı sayılır. Əyər mükəmməl bir vinq çun ustası olmaq istəyirsənsə mütləq şəkildə siu lim tao formasını mənimsəməlisən.

Chum Kiu

Biu Gee